Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ngày 31/05/2019 14:49:46

Chiều ngày 28/5/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Qua rà soát, toàn tỉnh có 143 đơn vị xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi sắp xếp, trong đó có 69 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp do chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn (66 đơn vị thuộc diện sắp xếp theo kế hoạch và 3 đơn vị mới rà soát chưa đạt cả hai tiêu chuẩn), 74 đơn vị liền kề với các đơn vị hành chính phải sắp xếp hoặc đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị. Trên địa bàn các đơn vị sắp xếp có 2.881 cán bộ, công chức cấp xã, 8.478 viên chức trường học, 639 nhân viên y tế, 2.610 người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh sẽ sắp xếp 143 xã, phường, thị trấn thành 67 xã, phường, thị trấn, giảm 76 đơn vị (11,9%) và thành lập thị trấn mới trên cơ sở nguyên trạng xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh có 559 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 496 xã, 34 phường, 29 thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, việc xây dựng đề án, lập và niêm yết danh sách cử tri được bảo đảm tiến độ. Đến ngày 27/5/2019, đã có 25 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cử tri, còn huyện Quảng Xương đang thực hiện. Tại các đơn vị đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, tỷ lệ cử tri đồng ý đều đạt trên 50%, tỷ lệ cử tri đồng ý bình quân chung toàn tỉnh đạt 91,07%. Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, đã có 75 xã, phường, thị trấn tổ chức họp HĐND cùng cấp thống nhất, thông qua đề nghị sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Các đại biểu tham gia phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao các thành viên Ban Chỉ đạo, các ban, sở, ngành đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đến nay cơ bản đã hoàn thành công tác hướng dẫn. Các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ thực hiện theo kế hoạch của tỉnh và sớm hơn kế hoạch của Trung ương đề ra.

Đồng chí lưu ý, đối với các địa phương chưa hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, phải hoàn thành xong trước ngày 31/5/2019. Về một số vấn đề như người dân một số xã còn băn khoăn về việc đặt tên gọi sau sáp nhập; các địa phương cần tiếp tục rà soát, tuyên truyền vận động để tạo sự thống nhất cao trước khi trình HĐND huyện quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu kết luận hội nghị.

Về trụ sở làm việc, tùy vào tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương, các đơn vị chủ động linh hoạt trong việc tổ chức sắp xếp nơi làm việc, trước mắt có thể sử dụng cả hai trụ sở hiện tại. Về tổ chức bộ máy của đảng ủy, hội đặc thù, thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo. Về công tác cán bộ, trước mắt giữ nguyên trạng, sau khi có đề án cụ thể về cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức sẽ xây dựng phương án; từng bước sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy.

Đồng chí yêu cầu các ban, sở, ngành, địa phương cần bám sát tiến độ, kế hoạch của tỉnh, sau khi lấy ý kiến cử tri, tổ chức họp HĐND xã xong trước ngày 5/6/2019, họp HĐND huyện xong trước 10/6/2019. Sở Nội vụ tổng hợp xong hồ sơ, đề án trước ngày 15/6/2019 để báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối tháng 6 tới.

Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đăng lúc: 31/05/2019 14:49:46 (GMT+7)

Chiều ngày 28/5/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Qua rà soát, toàn tỉnh có 143 đơn vị xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi sắp xếp, trong đó có 69 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp do chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn (66 đơn vị thuộc diện sắp xếp theo kế hoạch và 3 đơn vị mới rà soát chưa đạt cả hai tiêu chuẩn), 74 đơn vị liền kề với các đơn vị hành chính phải sắp xếp hoặc đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị. Trên địa bàn các đơn vị sắp xếp có 2.881 cán bộ, công chức cấp xã, 8.478 viên chức trường học, 639 nhân viên y tế, 2.610 người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh sẽ sắp xếp 143 xã, phường, thị trấn thành 67 xã, phường, thị trấn, giảm 76 đơn vị (11,9%) và thành lập thị trấn mới trên cơ sở nguyên trạng xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh có 559 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 496 xã, 34 phường, 29 thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, việc xây dựng đề án, lập và niêm yết danh sách cử tri được bảo đảm tiến độ. Đến ngày 27/5/2019, đã có 25 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cử tri, còn huyện Quảng Xương đang thực hiện. Tại các đơn vị đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, tỷ lệ cử tri đồng ý đều đạt trên 50%, tỷ lệ cử tri đồng ý bình quân chung toàn tỉnh đạt 91,07%. Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, đã có 75 xã, phường, thị trấn tổ chức họp HĐND cùng cấp thống nhất, thông qua đề nghị sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Các đại biểu tham gia phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao các thành viên Ban Chỉ đạo, các ban, sở, ngành đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đến nay cơ bản đã hoàn thành công tác hướng dẫn. Các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ thực hiện theo kế hoạch của tỉnh và sớm hơn kế hoạch của Trung ương đề ra.

Đồng chí lưu ý, đối với các địa phương chưa hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, phải hoàn thành xong trước ngày 31/5/2019. Về một số vấn đề như người dân một số xã còn băn khoăn về việc đặt tên gọi sau sáp nhập; các địa phương cần tiếp tục rà soát, tuyên truyền vận động để tạo sự thống nhất cao trước khi trình HĐND huyện quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu kết luận hội nghị.

Về trụ sở làm việc, tùy vào tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương, các đơn vị chủ động linh hoạt trong việc tổ chức sắp xếp nơi làm việc, trước mắt có thể sử dụng cả hai trụ sở hiện tại. Về tổ chức bộ máy của đảng ủy, hội đặc thù, thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo. Về công tác cán bộ, trước mắt giữ nguyên trạng, sau khi có đề án cụ thể về cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức sẽ xây dựng phương án; từng bước sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy.

Đồng chí yêu cầu các ban, sở, ngành, địa phương cần bám sát tiến độ, kế hoạch của tỉnh, sau khi lấy ý kiến cử tri, tổ chức họp HĐND xã xong trước ngày 5/6/2019, họp HĐND huyện xong trước 10/6/2019. Sở Nội vụ tổng hợp xong hồ sơ, đề án trước ngày 15/6/2019 để báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối tháng 6 tới.