DienThuong.png
 Xã Điền Thượng nằm ở phía nam của huyện Bá Thước.
- Phía đông giáp xã Điền Hạ, huyện Bá Thước.
- Phía nam giáp xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc và xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.
- Phía tây giáp xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.
- Phía bắc giáp xã Điền Quang, huyện Bá Thước.