Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 10/01/2018 18:59:06

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà Phúc Chủ

Bí thư Đảng ủy

01679.362.577

2

Cao Minh Quang

Phó Bí thư Đảng ủy

0947.967.565

3

Phạm Thị Chiến

Phó Chủ tịch HĐND

01254.200.476

4

Phạm Hồng Hiệp

Chủ tịch UBND

0976.112.245

5

Hà Văn Khánh

Phó Chủ tịch UBND

01253.461.655

6

Hà Thị Kiều

Phó Chủ tịch UBND

0167.471.1659

7

Phạm Công Lý

Chủ tịch MTTQ

0976.590.271

8

Phạm Thành Công

Chủ tịch Hội ND

01662.487.260

9

Cao Văn Thương

Bí thư Đoàn TN

01692.628.989

10

Phạm Thị Mai

Chủ tịch Hội PN

0919.058.856

11

Hà Công Nguyên

Chủ tịch Hội CCB

01699.099.457

12

Hà Văn Lĩnh

Trưởng Công an

01634.243.123

13

Phạm Văn Hồng

CH Trưởng Quân sự

01672039456

14

Phạm Công Tinh

Văn phòng-thống kê

01253.753.167

15

Hà Văn Ngọc

Văn phòng-thống kê

01254.200.476

16

Hà Thị Hoa

Văn phòng-thống kê

0914.221.638

17

Trần Văn Tân

Tài chính-kế toán

0936.333.494

18

Bùi Văn Minh

Tài chính-kế toán

01689.305.503

19

Nguyễn Văn Quế

ĐC-NN-XD&MT

0944.896.588

20

Đỗ Đức Vinh

ĐC-NN-XD&MT

0941.249.285

21

Phạm Thi Khoa

Văn hóa-xã hội

0975.173.970

22

Hà Văn Hưng

Văn hóa-xã hội

01254.200.470

23

Hà Đức Hoài

Tư pháp hộ tịch

01679.343.753

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 10/01/2018 18:59:06 (GMT+7)

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà Phúc Chủ

Bí thư Đảng ủy

01679.362.577

2

Cao Minh Quang

Phó Bí thư Đảng ủy

0947.967.565

3

Phạm Thị Chiến

Phó Chủ tịch HĐND

01254.200.476

4

Phạm Hồng Hiệp

Chủ tịch UBND

0976.112.245

5

Hà Văn Khánh

Phó Chủ tịch UBND

01253.461.655

6

Hà Thị Kiều

Phó Chủ tịch UBND

0167.471.1659

7

Phạm Công Lý

Chủ tịch MTTQ

0976.590.271

8

Phạm Thành Công

Chủ tịch Hội ND

01662.487.260

9

Cao Văn Thương

Bí thư Đoàn TN

01692.628.989

10

Phạm Thị Mai

Chủ tịch Hội PN

0919.058.856

11

Hà Công Nguyên

Chủ tịch Hội CCB

01699.099.457

12

Hà Văn Lĩnh

Trưởng Công an

01634.243.123

13

Phạm Văn Hồng

CH Trưởng Quân sự

01672039456

14

Phạm Công Tinh

Văn phòng-thống kê

01253.753.167

15

Hà Văn Ngọc

Văn phòng-thống kê

01254.200.476

16

Hà Thị Hoa

Văn phòng-thống kê

0914.221.638

17

Trần Văn Tân

Tài chính-kế toán

0936.333.494

18

Bùi Văn Minh

Tài chính-kế toán

01689.305.503

19

Nguyễn Văn Quế

ĐC-NN-XD&MT

0944.896.588

20

Đỗ Đức Vinh

ĐC-NN-XD&MT

0941.249.285

21

Phạm Thi Khoa

Văn hóa-xã hội

0975.173.970

22

Hà Văn Hưng

Văn hóa-xã hội

01254.200.470

23

Hà Đức Hoài

Tư pháp hộ tịch

01679.343.753