Công an huyện Bá Thước thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Ngày 22/12/2014 11:05:27

(THO) - Từ đầu năm 2014 đến nay, Công an huyện Bá Thước đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban An toàn giao thông huyện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật an toàn giao thông đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, học sinh.

Đồng thời, phối hợp với đoàn thanh niên, các trường học, xây dựng và phát huy hiệu quả mô hình đội thanh niên tự quản tại cổng trường THPT, THCS; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm. Qua đó, đã phát hiện, xử lý 2.434 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trong đó có 1.350 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; tạm giữ 803 xe mô tô; xử phạt và nộp kho bạc Nhà nước 732 triệu đồng. Trong đó, lực lượng công an xã, thị trấn phát hiện lập biên bản, xử phạt hành chính 256 trường hợp với tổng số tiền 96 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an huyện Bá Thước đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự.

Công an huyện Bá Thước thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Đăng lúc: 22/12/2014 11:05:27 (GMT+7)

(THO) - Từ đầu năm 2014 đến nay, Công an huyện Bá Thước đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban An toàn giao thông huyện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật an toàn giao thông đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, học sinh.

Đồng thời, phối hợp với đoàn thanh niên, các trường học, xây dựng và phát huy hiệu quả mô hình đội thanh niên tự quản tại cổng trường THPT, THCS; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm. Qua đó, đã phát hiện, xử lý 2.434 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trong đó có 1.350 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; tạm giữ 803 xe mô tô; xử phạt và nộp kho bạc Nhà nước 732 triệu đồng. Trong đó, lực lượng công an xã, thị trấn phát hiện lập biên bản, xử phạt hành chính 256 trường hợp với tổng số tiền 96 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an huyện Bá Thước đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự.